Prof. dr. Jūratės Usonienės publikacijos

 • 2002 m. mokslinė publikacija “Autorių teisių teisinio reguliavimo atsiradimas. Pirmieji teisės aktai” // Asmeninės neturtinės teisės ir jų gynimas. Vilnius, Justitia, 2002.
 • 2002 m. mokslinė publikacija “Autorių teisių reguliavimas ir naujasis Civilinis kodeksas. Bendrosios ir specialiosios normos santykis” // Jurisprudencija, T. 28 (20). Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2002. P. 34–41.
 • 2004 m. mokslinė publikacija “Autorių teisių paveldėjimas” // Jurisprudencija, T. 46 (38). Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2004. P. 79–89.
 • 2004 m. publikacija „Kai kurie kūrinio sampratos aspektai“ // tarptautinės mokslinės konferencijos „Autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius: aktualijos ir perspektyvos“ pranešimų rinkinys, 2004. P. 45–57.
 • Autorių kolektyvo narė „Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vadovėlis” // Dangutė Ambrasienė, Egidijus Baranauskas, … Jūratė Usonienė [et al.]. – Vilnius: LTU, 2004;
  2005 m. mokslinė publikacija „Autorių teisės į darbuotojo sukurtus kūrinius“ // Jurisprudencija, T. 71 (63). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2005. P.62–69.
 • 2005 m. mokslinė publikacija „Kūrinio originalumo samprata“ // Jurisprudencija: mokslo darbai, Nr. 78(70). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2005. P. 78-85.

  Captivity movie download

 • 2005 m. mokslinė publikacija “Autorinių sutarčių dalykas: autorių turtinių teisių sutartinio perdavimo ypatumai”// Jurisprudencija: mokslo darbai, Nr. 77(69). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2005. P. 82-90.
 • 2008 m. mokslinė publikacija „Idėjų nesaugojimo principo samprata ir kai kurie taikymo klausimai // Jurisprudencija: mokslo darbai, Nr. 10(120). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2008. P. 64-75.
 • 2009 m. mokslinė publikacija „Teisiniai kūrinių panaudojimo karikatūrai ir parodijai kriterijai“ // Jurisprudencija: mokslo darbai, Nr. 4(118). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2009. P. 147-167.
 • 2010 m. vadovėlis „Intelektinės nuosavybės teisė“ (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene, L. Mickiene, D. Klimkevičiūte). Vilnius, Registrų centras, 2010.
 • 2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjo samprata intelektinės nuosavybės ir mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įstatymuose“ // Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3(1): 231-248.
 • 2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų turtinių teisių teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje“ // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2011, 18(3): 995-1017.
 • 2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų turtinių teisių individualaus įgyvendinimo problemos Lietuvoje  “ // Socialinių mokslų studijos. 2011, 3(3): 945–965.
 • 2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų turtinių teisių kolektyvinis įgyvendinimas (administravimas) Lietuvoje“ // Socialinių mokslų studijos. 2011, 3(4): 1391–1415.
 • 2012 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų pajamų apmokestinimas ir jų socialinė apsauga“ // Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(2): 581–599.
 • 2013 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriumi R. Birštonu) „Derivative Works: Some Comparative Remarks from the European Copyright Law“// UWM Law Review, Volume 5 (June 2013): 65-81.
 • 2013 m. mokslinė publikacija (su bendraautore A. Tikniūte) „Vienasmenio valdymo organo teisinis statusas: ar įmanomas vienareikšmiškumas?“ // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2013, 20(3), p. 1095–1111.
 • 2009 m. mokslinė publikacija „Teisiniai kūrinių panaudojimo karikatūrai ir parodijai kriterijai“ // Jurisprudencija: mokslo darbai, Nr. 4(118). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2009. P. 147-167.
  2010 m. vadovėlis „Intelektinės nuosavybės teisė“ (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene, L. Mickiene, D. Klimkevičiūte). Vilnius, Registrų centras, 2010.
  2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjo samprata intelektinės nuosavybės ir mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įstatymuose“ // Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3(1): 231-248.
  2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų turtinių teisių teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje“ // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2011, 18(3): 995-1017.
  2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų turtinių teisių individualaus įgyvendinimo problemos Lietuvoje  “ // Socialinių mokslų studijos. 2011, 3(3): 945–965.
  2011 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų turtinių teisių kolektyvinis įgyvendinimas (administravimas) Lietuvoje“ // Socialinių mokslų studijos. 2011, 3(4): 1391–1415.
  2012 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriais R.Birštonu, N. Matulevičiene) „Atlikėjų pajamų apmokestinimas ir jų socialinė apsauga“ // Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(2): 581–599.
  2013 m. mokslinė publikacija (su bendraautoriumi R. Birštonu) „Derivative Works: Some Comparative Remarks from the European Copyright Law“// UWM Law Review, Volume 5 (June 2013): 65-81.
  2013 m. mokslinė publikacija (su bendraautore A. Tikniūte) „Vienasmenio valdymo organo teisinis statusas: ar įmanomas vienareikšmiškumas?“ // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2013, 20(3), p. 1095–1111.